Učebná príručka pedagóga Štátnej jazykovej školy  v Bratislave a známeho prekladateľa anglickej i americkej umeleckej literatúry (Shakespeare, Joyce, Updike, Salinger, Bellow, Faulkner a iní) prístupnou dialogickou formou vysvetľuje základné problémy, s ktorými sa stretávajú študenti anglického jazyka, žiaci stredných a jazykových škôl i samoukovia. Výklad výslovnosti, pravopisu, gramatiky, syntaxe a slovnej zásoby sa uskutočňuje neustálym porovnávaním osobitostí jazykových prostriedkov angličtiny a slovenčiny. Príručka obsahuje množstvo konkrétnych príkladov, ktoré si študent môže konfrontovať s prekladom do slovenčiny. Výber tém približne zodpovedá rozsahu učiva, obsiahnutého v sérii učebníc Headway, čitateľ však v knihe nájde aj viaceré poučenia o používaní anglického jazyka v každodennej praxi, informácie o jeho vývine, ale aj osobitostiach americkej, kanadskej a austrálskej angličtiny.