Trojica žien, ktorých životy obklopoval opojný lesk, mala VŠETKO, ba ešte viac. Ale nespájalo ju iba bohatstvo, krása, talent a skvelá kariéra. Pretože z obdivu slávnych mužov sa môžu rodiť nielen krásne priateľstvá a lásky, ale aj zrada a nenávisť s násilným koncom. V osudoch Marylin, Roy a  Althey nájdeme aj z tohto pohľadu všetko a vrchovatou mierou – až po výstrel, ktorý spôsobí smrť jednej z nich.

Marylin je hviezdou prvej veľkosti, to ona priťahuje do svojej blízkosti spisovateľov, maliarov, režisérov a iné významné osobnosti, pričom sa ich dráhy neraz pretínajú s cestou, po ktorej kráča v tieni svojej slávnejšej sestry Roy a jej najlepšia priateľka Althea. Najčastejšie sú to iba meteority, ktoré pri svojom prelete k stálici na chvíľu zažiaria na nočnej oblohe. No majstrovstvo autorky románu – americkej spisovateľky Jacqueline Briskinovej – spočíva práve v schopnosti pospájať aj náhodne popadané kamienky do veľkej, zmysluplnej mozaiky. Vďaka jej rozprávačskému umeniu sa príbehy Marylin, Roy, Althey a ďalších obyvateľov Beverly Hills spájajú do pôsobivého celku, ktorý by sme mohli nazvať aj „príbehom Hollywoodu“, najmä ak si

k románu Všetko, ba ešte viac pripojíme i autorkine niektoré ďalšie knihy – napríklad román Paloverde.

Romány Jacqueline Briskinovej sú bestsellermi nielen pre jej obdivuhodnú schopnosť pútavo vyrozprávať rušný a mnohovrstevný dej, ale aj pre jej dôvernú znalosť vzájomného pôsobenia európskeho prisťahovaleckého živlu a multikultúrneho amerického prostredia v druhej polovici 20. storočia. Tento rozmer dodáva jej románom nevšednú príťažlivosť aj pre slovenských čitateľov.