Bravúrne literárne vyrozprávané príbehy s detailnou znalosťou prostredia a témy, príznačné pre knihy francúzskej spisovateľky Juliette Benzoniovej s historickými námetmi, pomáhajú spoznávať dejinné osobnosti v ľudsky najdôvernejších a azda aj najutajovanejších súvislostiach.

Život panovníkov bol odjakživa verejný. Súkromie sa im najčastejšie upieralo. No, ako hovorí autorka,  i keď sa v ich komnatách ešte nenachádzali fotoaparáty, vždy sa našlo niekoľko svedkov, zahraničných vyslancov, dvoranov či obyčajných sluhov, schopných zachytiť pomocou korešpondencie alebo spomienok najintímnejšie chvíle panovníkovej existencie.

K najvyhľadávanejším patrili scény z uzatvárania sobášov a zo svadobných nocí. Vďaka indiskrétnostiam boli dvere do komnát otvorené dokorán, čo dovoľovalo nadvihnúť korunované závesy nad poste- ľami a konštatovať, že sa tam neraz odohrávali neobyčajne čudné veci.

V posteliach kráľovien (vydalo Remedium v roku 2000) si autorka vzala na mušku panovníčky, princezné, ale aj ďalšie ženy, ktoré ako milenky ovplyvnili nielen osudy mocných mužov tohto sveta, ale v nejednom prípade významne prispeli k obrazu Európy minulých storočí.

V posteliach kráľov nás Juliette Benzoniová oboznamuje so svadobnými nocami bohov, polobohov, kráľov a princov. Z dobových  svedectiev, často neviazanejších, ako by sme si vedeli predstaviť, vytvorila pestrú paletu ľúbostných dôverností a príbehov, čo sa odohrali pod kráľovskými baldachýnmi: grandiózna noc Alexandra Veľkého, rezignované noci Ľudovíta XIV., noci pod dohľadom, noci plné sĺz, noci zdržanlivé, bizarné, počarené, oduševnené, zúfalé, dramatické, ktoré od Attilu po Mayerling utopili lásku alebo nenávisť v krvi.

V posteliach kráľov je svieža, originálna kniha, odhaľujúca málo známe súvislosti zo života vládcov. Patrí k literatúre, ku ktorej sa budeme radi vracať.