On mal moc, bohatstvo, vedel si získať ženy. Ona bola krásna, s iskrivým duchom a sebazničujúcim tajomstvom...

 

V exkluzívnom svete obchodných magnátov bol Nick Sinclair legendou. Drsný, no sympatický pre- zident Global Industries uzatváral obchody po- dobným spôsobom ako sa zaujímal o ženy – so šarmom, smelo a neľútostne. Tento muž si zvykol na to najlepšie. Najal si Lauren Dannerovú a naz- dával sa, že kráska bude ďalšou z tých, ktorú si podmaní. Ale Laurenina iskra a výnimočný duch ho očarili a pomaly, proti svojej vôli, sa do nej zamiloval natoľko, že bol voči vlastným citom bezmocný.

Lauren žila s tajomstvom a v sebazničujúcej pretvárke, ktoré ju čoraz väčšmi ťažili a každým ďalším okamihom nebezpečne ohrozovali. Chytená v sieti lží bojovala so svojou silnejúcou láskou k Nickovi. Jej tajomstvo môže zničiť jeho krehkú dôveru i sľub spoločného života s najpríťažlivejším mužom, akého stretla...

Po románe Triumf nehy, ktorý vydalo Remedium v roku 1999, je aj ďalšia kniha americkej spisovateľky Judith McNaughtovej príbehom romantickej lásky moderných mladých ľudí, ktorá podľa autorkinho presvedčenia vôbec nepatrí iba minulosti. Ako ukazuje čitateľský úspech románu Triumf lásky, ani tentoraz sa autorka pri voľbe témy prozaického diela nemýlila.