V prostredí vítania nového roku 1992 na večierku v newyorskej ruskej čajovni načrtáva Shirley Conranová profily protagonistov svojho pútavého    a nevšedného príbehu s detektívnou zápletkou nazvaného Tigrie oči.

Pátranie po falšovateľovi umeleckých diel nevedie profesionálny kriminalista, ale mladá úspešná  maliarka Plum Russelová po tom, čo pri návšteve manželových zámožných obchodných partnerov objaví falzifikát holanského kvetinového zátišia. Chce totiž sebe, ale najmä manželovi, ktorý je zároveň jej agentom, dokázať, že má nielen dostatok odbornosti, ale aj vlastného úsudku a rozhod- nosti, aby sa mohla uplatniť vo výtvarnej branži. Zatiaľ čo na šachovnici zákulisných manipulácií posúvajú Plum k víťazstvu na „umeleckej Olympiáde“ zvanej Bienále v Be-nátkach, ktoré by mohlo najmenej štvornásobne zvýšiť ceny jej vlastných prác, ona sama venuje takmer všetku energiu odhaľovaniu dômyselne ukrytých stôp šikovného falzifikátora.

Pre Plum je detektívne dobrodružstvo súčasne príležitosťou rekapitulovať svoj doterajší milostný život i umeleckú kariéru a skúmať skutočnú hodnotu vzťahu k manželovi Breezovi. Dej, ktorý sa odohráva začiatkom deväťdesiatych rokov je popretkávaný Pluminými reminiscenciami od školských čias. Napriek enormnému odhodlaniu plniť odrazu úlohy úspešnej umelkyne, milujúcej matky a manželky.

Plum dospieva k záveru, že človek nemôže mať všetko, po čom túži. Kým sa jej však vyjasní – rovnako v prípade falzifikátu ako v otázke pevnosti jej lások a priateľstiev – rozhľadená a vtipná rozprávačka Shirley Conranová nás nenápadne prevedie najmenej dvoma desaťročiami atraktívneho sveta výtvarného umenia a jeho zberateľov od Londýna cez New York až do Sydney.