Tajné spolky americkej elity osvetľujú temnú a dôležitú úlohu tajných spolkov v konaní vládnucich amerických rodín a ich obrovský vplyv na americkú demokraciu, súčasné dianie a svetové dejiny. Táto kniha detailne vykresľuje, kto zo zakladateľov Ameriky sa podieľal na pirátstve, obchode s drogami, pašeráctve, obchode s otrokmi, ale aj na útlaku a prešľapoch nadnárodných monopolov a ponúka prehľad o nezákonných aktivitách najvyšších štátnych funkcionárov Ameriky, z ktorých profitujú do 21. storočia.

Spojenectvá templárov, Kristových rytierov a slobodomurárov prekročili hranice vlastenectva a náboženského presvedčenia a významne ovplyvnili vznik Spojených štátov amerických. Slobodomurárom sa pripisujú demokratické myšlienky inšpirujúce americkú revolúciu i americkú ústavu. Zatiaľčo tajné spojenectvá obchodníkov, pašerákov, okultistov, hazardných hráčov, špiónov a otrokárov uspeli pri oslobodení Spojených štátov od cudzej nadvlády, odvrátenou stránkou ich pôsobenia je skutočnosť, že elita využila známosti a vzťahy, aby si zväčšila vlastné bohatstvo a moc. Tieto tajné bunky sa neváhali finančne podieľať na atentátoch na prezidentov a pri niekoľkých príležitostiach sa dokonca pokúsili aj o rozpad únie, čím si chceli zabezpečiť vlastný prospech. Synovia slobody, Essexská junta, Ku Klux Klan a ďalšie tajné spolky zohrali rozhodujúcu rolu pri budovaní majetkov najvplyvnejších amerických rodín. Steven Sora dokumentuje, ako tieto organizácie držia moc vo svojich rukách aj dnes, keď napríklad yalský spolok Lebka a kosti združuje novodobé vládnuce rodiny Ameriky tak pevne, ako slobodomurárske lóže kedysi združovali Astorovcov, Livingstonovcov a Rooseveltovcov. Bohatstvo a vplyv umožňujú elite ovládať Ameriku v ešte väčšej miere, ako v minulosti templári dominovali v Európe.

STEVEN SORA skúma záhady histórie od roku 1982 a je autorom diela The Lost Treasure of the Knights Templar (Stratený poklad templárskych rytierov). Žije v Eastone, v Pennsylvánii. S jeho prácou sa možno oboznámiť na webovej stránke www.templarlegacy.com.