To, čo sa staloPannou Máriou po Ježišovom ukrižovaní, je jednounajväčších biblických záhad. Hoci Biblia nespomína Nanebovstúpenie Panny Márie, mnohí kresťania ho akceptujú ako historický fakt. Niektorí si však myslia, že Panna Mária zomrela prirodzenou smrťoupochovali juJóšafatskom údolí pri Jeruzaleme. Ďalší tvrdia, že miestom jej posledného odpočinku rímske zrúcaniny EfezuMalej Ázii.

Giovanni Benedetti, archeológ Vatikánskeho múzea, našielroku 1950 rukopis zo 14. storočia, a ten naznačoval, že Máriu prepašovaliPalestíny na ostrov ležiaci pred západným pobrežím Británie. Podľa Benedettiho zistení tam v roku 597 n. l. prvý anglický biskup sv. Augustín objavil hrob Panny Márie. Vtedajší pápež Gregor I. Veľký však sv. Augustínovi zakázal o tom hovoriť, čo vyvolalo bariéru mlčania trvajúcu 1400 rokov. Podobne dopadol aj Benedetti, keď chcel publikovať svoje zistenia – z Vatikánu dostal inštrukcie, aby prerušil svoj výskum. Čoskoro nato rímskokatolícka cirkev vyhlásila dogmuNanebovstúpení Panny Márie.

Kniha Panna Mária a bariéra mlčania odkrýva pravdutomto stáročnom zakrývaní faktov a odhaľuje lokalitu, ktorá sa mohla stať miestom posledného odpočinku Panny Márie. Graham Phillips sa vo svojom rozsiahlom výskume stretol aj s ďalšou kontroverznou teóriou, podľa ktorej bol Ježiš synom Antipatra a vnukom Herodesa I. Veľkého, bol teda oprávneným dedičom Herodesovho trónunositeľom tituluKráľ židovský“.