O slobodomurárstve sa publikovalo už viacero škandalóznych odhalení. Všetko sa začalo v roku 1730 knihou Samuela Pricharda Rozpitvané slobodomurárstvo. V roku 1952 vyšla kniha Waltona Hannaha Viditeľná tma. Potom, v roku 1984, Steven King napísal knihu Bratstvo. Dokopy môžeme narátať viac ako šesťdesiat opisov slobodomurárskych rituálov, ktoré však majú jednu spoloččrtu. Napísali ich so zámerom opísať imaginárne zlo, ktoré sa údajne nachádza v samom srdci slobodomurárstva. V tomto prípade však po prvý raz za 275 rokov odhaľovania slobodomurárstva sa ozval presvedčený slobodomurár. Robert Lomas vysvetľuje, prečo dospel k názoru, že je dobré byť slobodomurárom.

Lomas má dlhoročnú skúsenosť s písaním o slobodomurárstve. Je spoluautorom štyroch bestsellerov zo série o Chíramovom kľúčije aj autorom štúdie o vplyve slobodomurárskych zásad na modernú vedu. V tejto knihe presne vysvetľuje fungovanie slobodomurárstva ako vedy o duchovnom sebazlepšovaní. Približuje všetko, čo sa dozvedel o rituáloch, o tom, ako k nim pristupoval z vedeckej stránky a publikuje aj neznáme materiály o filozofickom pozadí hnutia.

Slobodomurárstvo zdedilo celý systém starodávnych vedomostí, vyslovených ako alegórie, ktoré vyučuje prostredníctvom symbolov. Kniha sprostredkuje možnosť zažiť tajomstvá týchto rituálov z vlastných skúseností autora. Ukazuje, ako sa mýty, symbolika a novoobjavené funkcie mozgu spájajú, aby vytvorili celkom nový svetonázor. V konečnom dôsledku spája vedu s pocitovým svetom. Výsledkom tohto spojenia má byť, že duch sa oslobodí a dosiahne nové, netušené výšky. 

K stráženým tajomstvám slobodomurárstva patrí aj nanajvýš tolerantný spôsob, ako dosiahnuť kultivovanosť ducha, v ktorom niet ani za mak povier, politických podtónov a dogiem, ktoré obklopujú náboženstvá.

Prečo zaujímať k tejto duchovnej ceste nepriateľský postoj? Slobodomurárstvo je západná duchovná tradícia, ktorej práve svitlo na lepšie časy. Táto kniha vysvetľuje, akým spôsobom funguje.

Dr. Robert Lomas promoval ako inžinier elektrotechniky. Doktorát získal za výskumy  z oblasti fyziky tuhého skupenstva. Neskôr pracoval v oblasti elektronických zbraňových systémov a na veliteľských a kontrolných systémoch včasnej výstrahy. Vypracoval sa na poprednú svetovú autoritu histórie vedy. Prednáša na tému informačných systémov na Bradfordskej univerzitnej škole manažmentu, čo je jedna z popredných anglických obchodných škôl. Pravidelne prednáša aj na slobodomurárskom vzdelávacom okruhu v Západnom Yorkshire a patrí k podporovateľom Orkneyských slávností vedy.

 

Napísal viacero bestsellerov: Neviditeľné kolégium, Slobodomurárstvo a zrod modernej vedy, ako aj Muž, ktorý vynašiel dvadsiate storočie (v slovenskom preklade vyšlo vo vydavateľstve Remedium). Ako spoluautor: Chíramov kľúč, Druhý Mesiáš, Urielov stroj Kniha o Chíramovi (v slovenskom preklade ich vydalo vydavateľstvo Remedium).