PRIEKOPNÍCKA KNIHA, POSKYTUJÚCA NOVÝ PRÍSTUP K PÔVODU A ZMYSLU NAJTRVALEJŠIEHO MYSTÉRIA STARÉHO SVETA

 

Robert Bauval sa v osemdesiatych rokoch 20. storočia zaoberal súvislosťou pyramíd a takzvaných Textov z pyramíd s astronómiou. Knihu Mystérium Orióna napísal spoločne s Adrianom Gilbertom, ktorý viac než dvadsať rokov skúmal starý Egypt a jeho mystickú tradíciu.

Dvojica autorov pútavo a zrozumiteľne približuje postup a závery výskumov, ktoré sú veľmi dôležité pre pochopenie veku pyramíd.