MEDZI MARSOM A ZEMOU JESTVUJE TAJUPLNÉ SPOJENIE NAPRIEK MILIÓNOM KILOMETROV MEDZI NIMI A POČAS MILIÓNOV ROKOV ICH PUTOVANIA OKOLO SLNKA.

 

Hlavným účelom knihy Mystérium Marsu je pritiahnuť pozornosť verejnosti k objavom vedcov z celého sveta, týkajúcich sa nezvyklých javov na Marse, pričom sa sústreďuje na otázku zániku tejto planéty. Až keď autori začali usporadúvať kúsky tejto skladačky, uvedomili si skutočne alarmujúce možné dôsledky nielen pre minulosť našej Zeme, ale aj pre jej budúcnosť.