Margaret Leonard Starbirdová je autorkou kníh Žena s alabastrovou nádobouMária Magdalénabohyňa z evanjelií. Vo svojich prácach sa sústreďuje na problém uznania posvätného ženského princípu a partnerskej paradigmy, ktoré boli kedysi kresťanstvu vlastné.

Na začiatku 21. storočia, v dobe, keď sa v kresťanstve vážne pociťuje potreba znovu sa zaoberať mnohými aspektmi úlohy ženy v dejinách a v dnešnom svete, vyniká spisovateľkine odvážne bádanie o príčinách pohŕdania ženskosťou a jej zavrhovaní v západnej náboženskej tradícii. A toto bádanie nevyhnutne nastoľuje aj nové otázky, na ktoré prichádzajú protichodné odpovede.

Starbirdovej dielo prináša presvedčivé dôkazy o spojení Ježiša Krista s Máriou Magdalénou – o „posvätnom sobáši“ a nachádza ich v samotných evanjeliách. Ale prihlásenie sa k sobášu medzi Ježišom a Máriou Magdalénou znamenalo pre túto katolícku bádateľku osobnú krízu.

V knihe Mária Magdalénabohyňa z evanjelií exaktne argumentuje, ale rovnako pôsobivo citovo vypovedá ako hlboko veriaca žena o tom, ako sa vyrovnávala s novými faktami a pochybnosťami, s ktorými sa stretávala v historickom výskume a ako ju neuveriteľné reťazce synchronizácií stimulovali v stále hlbšom štúdiu Nového testamentugematrie – numerického kódovania gréckej abecedy. Ako hovorí, bolo to práve toto zrkadlenie a prelínanie vnútorných a vonkajších svetov, ktoré odhalilo posvätný sobáš mužskosti a ženskosti – hierogamiu – a viedlo aj k jej spáse, k jej novej osobnostnej integrite.

 

Margaret Starbirdová je matkou piatich už odrastených detí a s manželom žijú neďaleko Seattlu v štáte Washington. Má diplom magisterky z Marylandskej univerzity a študovala tiež na Univerzite Christiana Albrechta v Kieli v Nemecku, ako aj na Vanderbilt Divine School v Nashville v štáte Tennessee.

Vyučuje matematiku a jazyky v programe vzdelávania dospelých, prednáša, vedie tvorivé dielne a duchovné cvičenia po celých Spojených štátoch i za ich hranicami.