K NAJOBĽÚBENEJŠÍM PRÍBEHOM Z BIBLIE PATRÍ PUTOVANIE MÁGOV, SVEDKOV NARODENIA

JEŽIŠA. KTO VŠAK PREDSTAVOVAL TÚTO TROJICU,

OZNAČOVANÚ AJ AKO TRAJA KRÁLI ČI TRAJA MUDRCI? ODKIAĽ TÍTO TRAJA MUŽI PRIŠLI A PREČO SA VYDALI NA CESTU DO JERUZALEMA? NA TIETO A ĎALŠIE OTÁZKY ODPOVEDÁ AUTOR, KTORÝ VÝSLEDKY HISTORICKÉHO,

ARCHEOLOGICKÉHO A ASTRONOMICKÉHO VÝSKUMU

NAVLIEKOL NA NIŤ IMPOZANTNÉHO PRÍBEHU. TÁTO VÝNIMOČNÁ KNIHA ODHAĽUJE, AKO SA NA VÝCHODE

ZACHOVALO TAJNÉ POZNANIE VO FORME

MONUMENTÁLNEJ ARCHITEKTÚRY A AKO – V ČASOCH KRIŽIAKOV – PRENIKALO NA ZÁPAD DO EURÓPY.

UKAZUJE, ŽE NARODENIE JEŽIŠA SA NA STREDNOM VÝCHODE VŠEOBECNE OČAKÁVALO, AKO AJ NA

HLBOKÉ KORENE KRESŤANSTVA V EGYPTE, PERZII A MEZOPOTÁMII.