Moderný románový príbeh o nezištnom priateľstve, snoboch a obchode.

 

Kelly Langová je autorkou sviežeho románového diela, ktoré sa vyznačuje rýchlym striedaním deja a modernými postupmi. Autorka využila v plnej miere súčasnú podobu komunikácie – časť románu sa vlastne odohráva prostredníctvom odkazov na telefónnych záznamníkoch.

Štyri priateľky, ktoré sa lúčia po absolvovaní univerzity si sľubujú priateľstvo do konca života, ale čoskoro v nárazoch reálneho diania zisťujú, že to nie je také jednoduché. Klebetia po telefóne, navštevujú sa aj s rodinami, ktoré si zakladajú všetky okrem jednej z nich. A práve Molly, ktorá je nielen slobodná, ale aj spoločensky patrí k inej vrstve ako priateľky zo školy, zamieša karty osudu tak, že sa dotkne aj ostatných. Ako v retrospektívnom filme sa začnú odvíjať skutočnosti, ktoré, ako sa zdá, natrvalo pretrhnú dobré vzťahy.

V narušenom priateľstve však môže všetko zachrániť istá seba-obeta, ktorá presvedčí ostatných o úprimnosti kajania sa. Tak je to aj v Klebetách. Hoci v románe nechýba ani detektívne napätie, kritický pohľad na amerických snobov a biznis, je to v prvom rade kniha o nezištnom priateľstve.