Christian Jacq (1947) je známy egyptológ a spisovateľ, autor početných románov i odborných diel zo starého Egypta, ktoré zaujímajú milióny čitateľov na celom svete. Za knihu Egypt veľkých faraónov získal ocenenie Francúzskej akadémie vied.

 

Egyptské pyramídy – jeden zo siedmich divov sveta, symbol fascinujúcej a dodnes celkom neobjasnenej staroegyptskej civilizácie, ktorej ústrednou postavou bol a zostáva faraón, kráľ a boh v jednej osobe.

Z dlhého radu panovníkov, čo vládli v Egypte približne v rokoch 3000 – 30 pred naším letopočtom, si francúzsky egyptológ Christian Jacq vybral dvadsať- dva tých, ktorí pravdepodobne najvýraznejšie ovplyvnili osud krajiny a zanechali po sebe najveľkolepejšie stavby. Kráľ Škorpión, Meni, zjednotiteľ Egypta, Džoser, Chufu, Ahmose, faraónka Hatšepsut, Thutmose, kacír Achnaton, Tutanchamon, Ramesse, Kleopatra... sú mená vzdialené i blízke, reprezentujúce dlhú líniu egyptských faraónskych dynastií. Prostredníctvom nich sa zoznamujeme s realitou aj legendami o starom Egypte. S realitou preto, lebo existuje dos- tatok staroegyptských textov, o ktoré sa môžeme oprieť, a legendami preto, lebo Egypt zostáva naveky spojený s pojmom faraón, zosobňujúcim vzťah medzi nebom a zemou, medzi bohmi a ľuďmi.

Čítajúc zanietené a zasvätené rozprávanie Christiana Jacqa o osudoch a činoch faraónov, začíname rozumieť tomuto dávnemu svetu, na ktorý, podľa slov nemeckých egyptológov Ermana a Rankeho, nadväzuje tisíckami neoddeliteľných vzťahov európska civilizácia.