Je ich päť. Sú bohaté a rozmaznané, z podni- kateľských vrstiev amerického Pittsburgu. Po celý život ich obklopuje sláva a luxus... Až kým sa spolu s manželmi nevyberú na ostrov Paui v južných moriach na exotickú dovolenku spojenú s tajným poslaním.

V čase, keď sa chystajú na romantický piknik, dôjde na ostrove ku krvavému vojenskému prevratu, po- čas ktorého dámy prídu o svojich manželov a osta- nú odkázané samy na seba. Síce v prekrásnej prírode, no v úplne primitívnych podmienkach, bez prostriedkov na prežitie. Ich jediným ochrancom na dlhej a strastiplnej ceste ostrovom je kapitán malej výletnej lode. Ak chcú utíšiť svoj hlad a uhasiť smäd, musia sa zriecť civilizačných návykov a žiť ako divošky. Kniha Shirley Conranovej, známej americkej autorky nie- koľkých bestsellerov, nie je iba románom o dobrodružnom prekonávaní ne- predstaviteľných prekážok na ceste za neistou záchranou.

V konfrontácii s krutosťou prírody ako aj  domorodých obyvateľov nastoľuje konaním hlavných predstaviteliek vážne otázniky o zmysle a účinnosti našich mravných noriem v hraničných situáciach. Presne v tých, keď je človek na konci svojich síl a smrť prestáva pociťovať ako hrozbu. Annie, Suzy, Silvana, Carey a Patty volia uprostred pralesa odpovede, ktoré im vložila do úst spisovateľka. Čitateľom tohto príbehu zostáva čas vymyslieť vlastné a lepšie, keby sa prípadne a zhodou náhod ocitli v podobnom položení.

Od autorky Divošiek Shirley Conranovej vyšiel vo vydavateľstve Remedium aj ďalší z jej úspešných románov Tigrie oči.