Americkú spisovateľku Jacqueline Briskinovú poznajú čitatelia v mnohých krajinách sveta. Popu- laritu si získala pútavými románmi, v ktorých rozpráva príbehy  pre čitateľov rozličných generácií  a spoločenských vrstiev. Aj román Bohatí priatelia hovorí o dvoch  stránkach života súčasného človeka – o úspechu, láske, šťastí, ale rovnako o tom, čo týmto hodnotám prekáža alebo ich ničí, ako v prípa- de románových hrdinov, keď do ich života zasiahne sektárstvo, fanatizmus a s nimi spojené prejavy násilia. 

Bohatí priatelia sú ságou rodu Van Vlietovcov, potomkov holandských prisťahovalcov a dnes ma- jetnej americkej rodiny, v ktorej sledujeme drama- tické osudy príslušníkov dvoch povojnových gene- rácií. Svadba znamená, že čosi sa skončilo, vyhlási Em Reedová, jedna          z hlavných postáv, na oslave svojho vydaja. Svadba je začiatkom pohnutého príbehu Em, jej sestry Caroline a spoločnej priateľky Beverly. Všetky tri urazia strastiplné životné cesty, musia sa vyrovnať s podlomenými manželskými vzťahmi, prežijú mnohé sklamania a tragické udalosti, ktoré sa prihodia im     a ich deťom. Azda s najnepriaznivejším osudom sa potýka pôvabná a am- biciózna Beverlyina dcéra Alix, ktorá stratí mladšieho brata a neskôr aj  svoju veľkú lásku – Eminho syna Rogera. Ku krehkému vzťahu, vybudovanému zo zvláštnej podoby lásky, sa komplikovane dopracuje i Carolinina dcéra Cricket a druhý Emin syn Vliet. Na ich svadbe, ktorou román končí, zaznie veta,  že na svadbe je čosi nádejné... Je svadba Vlieta s Cricket skutočnou nádejou pre ich budúci spoločný život, keď Vliet vlastne nikdy neprestal milovať záhadnú Alix?